wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Więcej o nas

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Łęcznej powstało z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej w oparciu o Uchwałę Nr XVI/127/91 Rady Gminy i Miasta w Łęcznej z dn. 28.11.1991 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. PGKiM Spółka z o.o. w Łęcznej jest własnością Gminy Łęczna (100% udziałów).

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 15 lipca 1992 r. i została wpisana przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Lublinie do rejestru handlowego w Dziale "B" pod numerem H-2715. Obecnie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem: 0000077946. Siedzibą Spółki jest miasto Łęczna (woj.lubelskie).
Realizacją podstawowych zadań przedsiębiorstwa zajmują się następujące zakłady:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2. Zakład Odbioru Odpadów
3. Zakład Transportu i Usług Technicznych
4. Zakład Zarządu Nieruchomościami
5. Zakład Utylizacji Odpadów