wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat
pok. 113, tel. 752-10-44 wew. 15, fax. 752-10-46

Kasa
pok. 111, tel. 752-10-44 wew.34

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
pok. 216, tel. 752-10-44 wew.50

Zakład Odbioru Odpadów
pok. 107, tel. 752-10-44 wew.47

Zakład Usług Technicznych
budynek warsztatowy, tel. 752-10-44 wew.42

Zakład Zarządu Nieruchomościami
Targowisko Miejskie, ul. Braci Wójcickich 3, tel. 462-97-03