wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o.

Szczegóły informacji:

Przedmiot działalności

Data: 2004-01-15
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Zgodnie z Umową Spółki przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Łęcznej jest prowadzenie wszelkiej działalności usługowej, handlowej i wytwórczej na rachunek własny lub w pośrednictwie w zakresie nie zabronionym przez obowiązujące przepisy prawne zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) a w szczególności:

1. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
2. wydobywanie żwiru i piasku
3. wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
4. produkcja masy betonowej
5. pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
6. budownictwo
7. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa
8. sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
9. sprzedaż detaliczna paliw
10. sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
11. stołówki
12. towarowy transport drogowy
13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
14. wynajem nieruchomości na własny rachunek
15. obsługa nieruchomości na zlecenie
16. wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
17. sprzątanie i czyszczenie obiektów
18. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-15
Data udostępnienia informacji 2004-01-15