wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

Czym się zajmujemy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta:

Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców.

Biblioteka posiada księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy
· Encyklopedie, słowniki, kompedia, leksykony
· Zbiory literatury naukowej i popularnonaukowej m.in. z ekonomii, psychologii,
prawa, medycyny, sztuki, historii i in.
· Literaturę dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych                                                                                                                                                                                               - Zbiory specjalne ( „książka mówiona”, filmy dla dzieci i dorosłych, zekranizowane lektury, programy multimedialne i edukacyjne, kursy języków obcych, muzyka).
· Bogate zbiory regionaliów
· Czasopisma edukacyjne i popularne
· Foldery, informatory, broszury

Opracowanie zbiorów :
· Inwentaryzowanie, katalogowanie, konserwacja księgozbioru / foliowanie, sygnowanie, nadawanie kodów, klejenie/

-Udostępnianie zbiorów:
· Wypożyczanie na zewnątrz
· Wypożyczanie prezencyjne

· Od 2001 r. Biblioteka prowadzi komputerowy katalog książek w programie MAK.

Od stycznia 2015 r. Biblioteka uruchomiła we wszystkich swoich placówkach elektroniczną wypożyczalnię oraz katalog online w Programie MAK+. Program ten opracowany został przez Instytut Książki we współpracy z Biblioteką Narodową na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki systemowi czytelnicy mogą:
- przeglądać katalog biblioteki przez stronę
www.mgbp.leczna.pl (zakładka Katalog książek online),
- poznać nowości książkowe i najchętniej wypożyczane tytuły,
- sprawdzać terminy oddania książek,
- dokonywać zdalnej rezerwacji książek i czasopism np. z domowego komputera lub telefonu komórkowego.
Każdy z czytelników otrzymuje elektroniczną kartę czytelnika, która upoważnia go do korzystania ze zbiorów we wszystkich bibliotekach pracujących w Programie MAK+.

System ułatwia życie nie tylko czytelnikom ale i bibliotekarzom. Umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.

Od 5.03.2015 roku udostępniamy usługę IBUK LIBRA, dzięki której istnieje możliwość korzystania z wersji elektronicznej publikacji wydawanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe.


Biblioteka prowadzi działalność informacyjną.

Udziela kwerend indywidualnych i grupowych oraz udostępnia informacje przez Internet.

Tworzy kartoteki zagadnieniowe dotyczące:
- Kartoteki regionalne / Bezrobocie w regionie, Ekologia naszego regionu, historia Łęcznej , życie kulturalno-społeczne/,
· Kartoteki tematyczne /Aids narkomania, terroryzm, literatura współczesna i inne wg. potrzeb czytelników/.

Wydaje informatory o działalności biblioteki
· Informator wydany 50 -lecie Biblioteki
· "Książkoludek zaprasza" - wydawnictwo skierowane do młodego czytelnika
· Ulotki, plakaty o imprezach bibliotecznych

Informuje przez Internet i prasę lokalną o ważniejszych wydarzeniach
bibliotecznych

Prowadzenie lekcji bibliotecznych:
· wprowadzających
· tematycznych

Prowadzi działalność kulturalno -edukacyjną popularyzującą książkę
i bibliotekę m.in:
. Dyskusyjny Klub książki

· spotkania z pisarzami

· współudział w obchodach "Dni Łęcznej"

· organizowanie ferii zimowych dla dzieci, akcji lato