wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Danuta Panas
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe:
Komórka organizacyjna:
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Administrator BIP
Adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej 21-010 Łęczna ul. Bożniczna 21 (081) 752-02-04