wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Centrum Kultury w Łęcznej

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: DM. 271/1/2017
Tryb zamówienia: Zamówienia do 30 tys. euro
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 0,00 zł
złotych
Termin składania ofert: 2017-09-15
Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45453000-7, 45211350-7
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 0
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym jednostki.
Data opublikowania: od dnia 2017-08-22 , do dnia 2017-09-15.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Nie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Krótki opis:
Modernizacja infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej z przystosowaniem obiektu i jego otoczenia dla usprawnienia działalności placówki, podniesienia jej funkcjonalności i estetyki

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Zapytanie ofertowe [117,75 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 1.a [250,96 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 1.b [184,38 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 1.c [92,08 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 2 [369,02 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 3 [112,57 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 4 [127 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 5 [209,34 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 6.1 [1021,9 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 6.2 [1,55 MB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Zał. nr 6.3 [253,89 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-08-22
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego [100,48 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-09-13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [124,65 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-09-18
Postępowanie unieważniono. Powód unieważnienia:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Eugeniusz Misiewicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Eugeniusz Misiewicz
Data wytworzenia informacji 2017-08-22
Data udostępnienia informacji 2017-08-22