wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

 

21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 24
Adres internetowy: http://zosip.leczna.pl/
Adres e-mail:

Więcej >>


Zadania

 • obsługa kadrowa szkół i przedszkoli,
 • obsługa finansowo- księgowa szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zespołu i przeszkoli,
 • przygotowywanie rocznych planów finansowych szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie sprawozdawczości kadrowej i finansowej szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie spraw bhp, w tym wstępne szkolenia pracowników, wypadki uczniów i pracowników itp.,
 • prowadzenie systemu informacji oświatowej,
 • przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż Gmina Łęczna, dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego, postępowania egzekucyjne związane z obowiązkiem szkolnym, postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie zaopatrzenia przedszkoli w materiały techniczne o raz produkty żywnościowe,
 • prowadzenie remontów bieżących przedszkoli oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn w budynkach przedszkoli,
 • współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie planowania i przygotowania wykonania remontów bieżących w szkołach,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkół i przedszkoli,
 • organizacja roku szkolnego,

prowadzenie innych spraw z zakresu oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela i przepisów wykonawczych.