wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

Informacje o jednostce

Pełna nazwa jednostki: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej
Adres jednostki: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 24
Kod terytorialny GUS: PKD 7412Z
NIP: 713-177-75-43
REGON: 430501166
Numer rachunku bankowego: PKO BP SA Centrum Lubartów O/ Łęczna: 57 10203206 0000 8902 0006 4089

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Artur Radko
Od kiedy zatrudniony w Urzędzie: 2019-07-29
Czy pracownik Urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacje o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 0,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 0,00 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 0,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 0,00 zł

 Dodatkowe informacje

Zadania

 • obsługa kadrowa szkół i przedszkoli,
 • obsługa finansowo- księgowa szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zespołu i przeszkoli,
 • przygotowywanie rocznych planów finansowych szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie sprawozdawczości kadrowej i finansowej szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie spraw bhp, w tym wstępne szkolenia pracowników, wypadki uczniów i pracowników itp.,
 • prowadzenie systemu informacji oświatowej,
 • przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż Gmina Łęczna, dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego, postępowania egzekucyjne związane z obowiązkiem szkolnym, postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie zaopatrzenia przedszkoli w materiały techniczne o raz produkty żywnościowe,
 • prowadzenie remontów bieżących przedszkoli oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn w budynkach przedszkoli,
 • współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie planowania i przygotowania wykonania remontów bieżących w szkołach,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkół i przedszkoli,
 • organizacja roku szkolnego,

prowadzenie innych spraw z zakresu oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela i przepisów wykonawczych. 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Bogdan Przystupa
Data wytworzenia informacji 2004-03-12
Data udostępnienia informacji 2004-03-12