wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
stypendia socjalneInformacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęcznainna forma prawnaKierownik