wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Stefan Andrzej Mitura Kierownik ()
Grażyna Zalewska Z-ca Gł. Księgowego (Z GK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Renata Brzozowska Płace (P)
Agnieszka Chołyk Zamówienia Publiczne (ZP)
Wiesława Eugenia Choma Kadry (KK)
Danuta Drozd Sekretariat (OR)
Danuta Grzesiuk Kadry (KK)
Małgorzata Kwiecińska Rybka Księgowowy (KS)
Barbara Lenart Płace (P)
Stefan Andrzej Mitura Kierownik ()
Renata Miziołek Księgowowy (KS)
Joanna Pastuszak Księgowowy (KS)
Jolanta Pochwatka Księgowowy (KS)
Grażyna Stefanek Stypendia (stypendia)
Wioletta Wawer Kadry (KK)
Grażyna Zalewska Z-ca Gł. Księgowego (Z GK)
Jolanta Zuber Płace (P)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Renata Brzozowska Płace (P)Płace
Agnieszka Chołyk Zamówienia Publiczne (ZP)Referat finansowy
Wiesława Eugenia Choma Kadry (KK)Kadry
Danuta Drozd Sekretariat (OR)Sekretariat
Danuta Grzesiuk Kadry (KK)Kadry
Małgorzata Kwiecińska Rybka Księgowowy (KS)Księgowość
Barbara Lenart Płace (P)Płace
Stefan Andrzej Mitura Kierownik ()Kierownik
Renata Miziołek Księgowowy (KS)Księgowość
Joanna Pastuszak Księgowowy (KS)Księgowość
Jolanta Pochwatka Księgowowy (KS)Księgowość
Grażyna Stefanek Stypendia (stypendia)Księgowość
Wioletta Wawer Kadry (KK)Kadry
Grażyna Zalewska Z-ca Gł. Księgowego (Z GK)Księgowość
Jolanta Zuber Płace (P)Płace
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2004
 [Zwiń]Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
   Stefan Andrzej Mitura   2005-04-26
[Rozwiń]2003