wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-05-30 Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa
2018-05-30 Klauzula informacyjna -przesłanka umowy
2018-05-30 Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda
2018-04-11 Ogłoszenie o konkursie
2017-03-17 Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci
2016-08-17 Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. " Wyprawka szkolna"
2009-08-11 Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna