wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Księgowość
Symbol stanowiska: KS
Nazwa stanowiska: Księgowowy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Obsługa księgowa Przedszkoli 1,2, 3 i 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i 4, a w szczególności:

1) Sprawdzanie i dekretowanie faktur i innych dokumentów księgowych,

2) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych do GUS szkół, przedszkoli i Zespołu,

3) Wnioskowanie i nadzór nad dotacją podręcznikową oraz innymi dotacjami dla szkół i przedszkoli,

4) Prowadzenie archiwum Zespołu,

5) Prowadzenie dzienników wydatków budżetowych ,dochodów budżetowych,

dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz środków unijnych,

6) Prowadzenie systemu informacji oświatowej,

7) Wystawianie faktur VAT, ewidencja i rozliczanie podatku VAT z Gminą Łęczna,

8) Rozlicznie magazynów spożywczych i chemicznych,

9) Rozliczanie inwentaryzacji,

10) Rozliczanie wyżywienia prowadzonego przez przedszkola i szkoły.

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-05-23
Data udostępnienia informacji 2017-05-23