wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie PrzedszkoleNr 4

Więcej o nas

Miejskie Przedszkole nr 4 mieści się w jednopiętrowym,wolnostojącym budynku przy ulicy Żbikowskiej 5 w centum piastowskiego osiedla.Rozpoczęło swą działalność w 1987 r. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Piastowa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Ośwaty.
Przedszkole jest placówką publiczną :
* prowadzi odpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną powyżej minimum
programowego,
* przyjmuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
* zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny,bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom,uczy poprzez zabawę,świetnie przygotowuje dzieci do nauki w szkole.
Wspieramy dzieci w poznawaniu i wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego oraz budowaniu pozytywnego wizerunku własnego "JA".
Rodzice są dla nas partnerami w pracy nad rozwojem i wychowaniem dziecka.

Mocne strony pracy przedszkola:

* wysoki poziom zadowolenia rodziców z pracy przedszkola,
* organizacja i wyposażenie przedszkola sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi
dzieci,
* wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
* opieka specjalistów/ logopeda, psycholog/
* zaufanie rodziców i pozytywna opinia w środowisku lokalnym,
* bogata oferta zajęć dodatkowych.

Przedszkole zatrudnia 22 osoby, w tym :

* 11 osób - pracownicy pedagogiczni/ dyrektor,nauczyciele,logopeda,psycholog,
katecheta/.
* 11 osób - pracownicy administracyjno - obsługowi.