wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie PrzedszkoleNr 4

Czym się zajmujemy

Szanowny Rodzicu

Wiemy,że kochasz własne dziecko i zrobisz wszystko,aby zapewnić mu
szczęśliwe i radosne dzieciństwo.
Zapraszamy do naszego przedszkola.Zapewniamy każemu dziecku :

RADOSNE DZIECIŃSTWO - bezpiecznie,zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas , nadzór
nad prawidłowym rozwojem, rozwijanie talentów, a głównie
wspaniałą zabawę wśród rówieśników.
EDUKACJ  - nabywanie wiedzy,umiejętności,samodzielności,kształtowanie
pozytywnych postaw,dobre przygotowanie do dalszego etapu
edukacji.

Przedszkole realizuje swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na podstawie programów wychowania przedszkolnego :

* ABC -program wychowania przedszkolnego XXI w. Autor - A.Łada Grodzicka
* Moje przedszkole - program wychowania przedszkolnego.Autorzy - Cz.Cyrański
M.Kwaśniewska.
* Program adaptacyjny dla 3-latków.
* Program wychowawczy.

W ciągu roku przedszkolnego organizujemy dla dzieci wiele imprez ,min :

* teatrzyki,widowiska,koncerty,
* spacery,wycieczki,
* konkursy międzyprzedszkolne,olimpiady sportowe,
* spotkania z Mikołajem,
* bale karnawałowe,
* uroczystości : Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka


Organizujemy odpłatne zajęcia dodatkowe :

* rytmikę - raz w tygodniu,
* gimnastykę korekcyjną - dwa razy w tygodniu,
* jęz.angielski - dwa razy w tygodniu,
* judo - raz w tygodniu
* taniec - dwa razy w tygodniu.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę logopedy i psychologa.
Na życzenie rodziców organizowana jest katecheza.