wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie PrzedszkoleNr 4

Godziny otwarcia

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący / przerwa wakacyjna/.
Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Rozkład dnia w przedszkolu :

6.30 - 8.20 - Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, praca
indywidualna z dziećmi.
8.20 - 8.30 - przygotowania do śniadania /czynności higieniczne i samoobsługowe/,
zabawy ruchowe.
8.30 - 9.00 - śniadanie.
9.00 - 9.15 - zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9.15 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne w grupach.
10.30 - 11.45 - drugie śniadanie, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11.45 - 12.00 - przygotowania do obiadu,czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.00 - 12.40 - obiad.
12.40 - 14.30 - odpoczynek dla 3 i 4 latków , zabawy i zajęcia dla 5 i 6 latków
zajęcia dodatkowe.
14.30 - 15.00 - podwieczorek,
15.00 - 17.00 - rozchodzenie się dzieci do domu, zajęcia i zabawy indywidualne i
zespołowe,praca indywidualna z dzieckiem, pobyt w ogrodzie /latem/.