wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie PrzedszkoleNr 4

Sposoby załatwiania spraw

Kancelaria przedszkola czynna jest w godzinach :

* od poniedziałku do czwartku - 8.00 - 16.00
* w piątki - 8.00 - 15.00


OPŁATY:

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry za dany miesiąc w dniach
i godzinach wyznaczonych przez dyrektora przedszkola.

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA :

Do przedszkola /na dany rok szkolny/ przyjmowane są dzieci na podstawie karty zgłoszenia ,którą składają rodzice /prawni opiekunowie/ w wyznaczonym terminie.

* od 1 do 20 marca - przedszkole wydaje i przyjmuje karty
zgłoszenia dziecka do przedszkola.

* do 5 kwietnia - odbywa się posiedzenie Komisji
Kwalifikacyjnej ,która przyjmuje dzieci
do przedszkola na najbliższy rok szkolny.

* 10 kwietnia - przedszkole wywiesza w widocznym miejscu
listy dzieci przyjętych i informację
dla rodziców dzieci nieprzyjętych.

* do 15 kwietnia - dyrektor przedszkola przyjmuje odwołania
od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty składane przez rodziców to:
* Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
* Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców dziecka - wydaje zakład pracy na
stosownym druku.
* Dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka na terenie Piastowa ( do wglądu)
* Książeczka zdrowia dziecka ( do wglądu)
* Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb np. sentencja wyroku sadu.

Kartę zgłoszenia pobrać mozna :
* w kancelarii przedszkola w godz. 8.00 - 16.00
* od nauczycieli od godz. 6.30 - 8.00 i od 16.00 do 17.00.