wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie PrzedszkoleNr 4

Opłaty - ceny usług

1.Opłata stała - 154 zł / za jedno dziecko/
- 103 zł / za drugie dziecko/
- 50 zł / za trzecie i kolejne dziecko z rodziny/

2.Dzienna stawka żywieniowa - 6,50 zł

3.Składka na fundusz Rady Rodziców - deklarowana przez rodziców na
początku roku szkolnego.

4.Zajęcia dodatkowe / rok szk.2007/2008
* jęz angielski - 30 zł
* judo - 30 zł
* gimn.korekcyjna - 25 zł
* taniec - 25 zł
* rytmika finansowana jest z funduszu Rady Rodziców.

Wysokość opłaty stałej ustala Rada Gminy.
Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
Przedszkole zwraca stawkę żywieniową w przypadku ciągłej nieobecności dziecka
w przedszkolu trwającej conajmniej 3 dni.