wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
Adres jednostki: 83-120 Subkowy, Mała Słońca ul. Długa 1
Kod terytorialny GUS:
NIP: 593-25-05-014
REGON: 190586828
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Marceli Kwiatek
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Katarzyna Kulwińska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-28
Data udostępnienia informacji: 2006-03-28

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Marceli Kwiatek
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1984-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2004-09-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 21
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 20
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 1 729,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 2 597,00 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 1 356,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 2 030,00 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Subkowy
Akt tworzący: Uchwała nr VII/52/07 Rady Gminy w Subkowach z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
Liczba zatrudnionych: 19
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. Z a podstawę działań przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Efektem ich realizacji jest uzyskanie przez uczniów następujących kompetencji: uczenie, myślenie, poszukiwanie, doskonalenie się, komunikowanie się, współpraca.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marceli Kwiatek
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kulwińska
Data wytworzenia informacji 2006-03-28, 2005-03-11, 2003-12-18
Data udostępnienia informacji 2006-03-28, 2005-03-11, 2003-12-18