wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: Sp8.3611-1/2019
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawa
Wysokość wadium: 3 000,00 zł
trzy tysiące złotych
Termin składania ofert: 2019-06-11
Przedmiot zamówienia: art. inne
CPV Przedmiotu Zamówienia: 39162100-6 , 39162000-5, 48000000-8, szczegółowy opis kodów CPV znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego
Które postępowanie w tej sprawie: pierwsze
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: TAK
Liczba zadań wynosi: 2
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym jednostki.
Data opublikowania: od dnia 2019-06-03 , do dnia 2020-03-31.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 552329-N-2019 z dnia 2019-06-03 r. , poz., z 2019 r.

Krótki opis:
Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz zakup usługi wykonania bezprzewodowej wewnątrzszkolnej sieci komputerowej w ramach projektu "Now@ szkoła" :

Część I - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z j.angielskiego,przedsiębiorczości,przedmiotów przyrodniczych,matematyki,informatyki,logopedii,korekcyjno-kompensacyjnych,języka polskiego; Część II - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK i wykonanie bezprzewodowej wewnątrzszkolnej sieci komputerowej.

Otwarcie ofert 11.06.2019r. godz. 09.00

Składanie ofert 11.06.2019r. godz. 08.30

Szczegółowy opis dotyczący składania i otwarcia ofert w SIWZ

Informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące postępowania:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Wadium wymagane dla Części I i Części II - szczegółowy opis w SIWZ
Wyniki postępowań:
Firma: Bit-Work Mariusz Stankiewicz Firma: ALLTECH spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Izabela Samojluk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jadwiga Szydziak
Data wytworzenia informacji 2019-06-03
Data udostępnienia informacji 2019-06-03