wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Więcej o nas

 


Więcej o nas

W skład Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie wchodzą Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie oraz Przedszkole Samorządowe nr 9 w Bełchatowie.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Bełchatowie to szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia, wspierająca jego wszechstronny rozwój we współpracy z domem rodzinnym i w zgodzie z naturą. Celem szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych, który w swym postępowaniu kieruje się myślą patrona szkoły ,,Człowiek jest kapitanem własnej duszy. Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym. Wszystkie informacje dotyczące naszej placówki  publikujemy na naszej stronie internetowej www.zsp9.za.pl
i www.szkolapodstawowa9.za.pl  oraz http://www.ps9belchatow.zafriko.pl/

Można znaleźć na niej miedzy innymi informacje dotyczące:
• Patrona szkoły
• Historii zespołu
• Osiągnięć uczniów,
• Zajęć edukacyjnych,
• Aktualności z życia szkoły i przedszkola

Przedszkole Samorządowe  nr 9 to placówka przyjazna dziecku – otwarta na oczekiwania dzieci i rodziców. Misja przedszkola to dobro dziecka, dlatego stwarzamy każdemu z wychowanków   bezpieczne warunki do rozwoju osobowości, na miarę jego możliwości, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, pragniemy rozbudzać w nim ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, umiejętność odróżnienia dobra od zła.

Celem pracy przedszkola jest:

 • Wspieranie i ukierunkowywanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, we właściwych relacjach ze środowiskiem, przygotowując go do podjęcia nauki w szkole
 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz  higienicznych i optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
 • Przestrzeganie praw dziecka wynikających z konwencji i upowszechnianie wiedzy o tych prawach
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

 

Szkoła  i Przedszkole zapewnia, zgodnie ze swoim Statutowym zadaniem wszechstronny rozwój wszystkim uczniom dzięki działalności wielu kół zainteresowań, pasji i aktywności twórczej nauczycieli.
Prowadzone są następujące zajęcia:
Oferta bezpłatnych zajęć programowych realizowanych w:

Przedszkolu Samorządowym  nr 9

 • Logopedia       Wtorek 11.00 – 12.00 Czwartek 12.00 – 13.00
 • Kółko ekologiczne     Wtorek 11.00 – 12.00
 • łko plastyczne piątek 12.00 12.30(5latki) piątek 13.00- 14.00 (4latki)
 • łko ekperymentalno - techniczne wtorek 12.00 12.30(5latki)
 • Kółko sportowe środa 12.00-12.30 (5latki) wtorek 12 – 12.30 (4latki)
 • Kółko teatralne środa 11.00 – 11.30 poniedziałek 12.00 – 12.30
 • Kółko taneczne Środa 12.00 – 13.30
 • łko j. angielskiego czwartek 11.00 11.30 czwartek 12 12.30
 • Zaj. socjoterapeutyczne środa 10.00 – 10.30 piątek 12 – 12.30
 • Kółko - j. niemiecki poniedziałek 10.00 – 10.30
 • Gimnastyka korekcyjna czwartek 12.00 – 13.00

 

 

Szkole Podstawowej nr 9

 

Białaczewska  Lidia

  Zajęcia sportowe z elementami lekkoatletyki dla uczniów klas I Środa 13.05-13.50

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej   i matematycznej w klasie 1f. Środa 11.15 – 12.00

 

Binek Małgorzata

Zajęcia  plastyczne w ramach zajęć świetlicowych. Poniedziałek 9.30 -10.00 Wtorek 12.3 0 – 13.00

 

Chodak Agnieszka

Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej w klasach 2a,c  Poniedziałek 10.10 -10.55

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej w klasach 2a,2c, 2 f  Piątek 10.10 – 10.55

 

Firaza Jadwiga

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie 1e. Poniedziałek 7.30 – 8.15

Koło teatralne dla klas I i III. Poniedziałek 13.05 – 13.50

 

Frątczak Magdalena

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie 1d. Wtorek  12.10 – 12.55

Zajęcia plastyczno – techniczne „Kolorowy świat” dla uczniów klas I i III. Piątek 11.15 – 12.00

 

Giełzak Judyta

Zajęcia logopedyczne. Środa  9.00 -11.00

 

Gebler Ewa

 

Zajęcia  pozalekcyjne z matematyki przygotowujące ucznia klasy szóstej do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej w klasie 6a. Poniedziałek 13.05 – 13.50

Zajęcia  wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas VI . Poniedziałek 14.00 – 14.45

 

Grzesiak Dorota

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej   i matematycznej w klasie 1c. Środa 12.10 – 12.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   w klasach 1 – 3  (w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej) Czwartek  

10.10 -10.40 /kl.2/ Środa 13.05 -13.35/kl.3

 

Jaruga Halina

Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla klas IV- VI. Środa 14.00 – 14.45

Koło ekologiczne dla klas IV – V. Poniedziałek  13.05-13.50

 

Jończyk Tomasz

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Mały Mistrz”

Koło sportowe – piłka nożna dla  uczniów klas IV- VI Środa 13.05- 13.50 Poniedziałek 14.00- 14.45

Piłka siatkowa Wtorek 14.00 – 15.30 Czwartek 13.00 – 14.30

 

Karwat Iwona

Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej dla uczniów klasy 2b, 2e, 2f Czwartek 15.40 – 16.25

Zajęcia plastyczno – techniczne dla uczniów klas I – III. Poniedziałek 11.15- 12.00

 

Kęsy Maciej

Zajęcia wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas IV – VI. Czwartek 13.05- 13.50 14.00 – 14.45

 

„Jestem bezpieczny na wycieczce i w podróży” – zajęcia  z elementami zasad bezpieczeństwa podczas  spędzania czasu wolnego ( AA) Środa  14.50 – 15.35

 

Kołatek Anetta

Zajęcia sportowe w ramach czwartków lekkoatletycznych Zgodnie z Regulaminem bełchatowskiej edycji czwartków lekkoatletycznych      w roku sz.2015/2016

 

Piłka siatkowa. Poniedziałek  15.00 – 16.30 Wtorek 15.00 – 16.30

 

 

Kopacka Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej                  w klasach 2 b, 2 d. Piątek  14.50 – 15.35

Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas I i III Poniedziałek 12.10 – 12.40                  /kl.1  i 3/

 

 

Korczak Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach 6 Środa 14.50 – 15.35

Zajęcia polonistyczne przygotowujące  uczniów klas 6 szkoły podstawowej do sprawdzianu zewnętrznego w klasie 6a

Środa 14.50 – 15.35

Koło teatralne dla klas IV – VI (AA) Środa  13.05 -13.50

 

Korgól Elżbieta

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej w klasie 3d. Piątek 11.15 – 12.00

Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej w klasie 3d Czwartek 12.10 – 12.55

.

 

Krawczyk Michał

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach 5 Wtorek 13.05- 13.50

Koło dziennikarskie. Czwartek  13.05- 13.50

Koło wokalne. Piątek  13.05- 13.50

 

 

 

Kręcijasz Aleksandra

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 Środa   9.15 – 10.00

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 3 Piątek  12.10 – 12.55

 

 

Kruk Małgorzata

Zajęcia języka angielskiego dla  uczniów klas VI / przygotowanie do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej/

Poniedziałek  13.05-13.50 /kl.6b/ Czwartek 13.05- 13.50 /kl.6a/

 

Kruszyńska Mirosława

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Mały Mistrz” Poniedziałek  13.05 – 13.50

Zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI. (w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej) Poniedziałek  14.00 – 14.45

 

 

Kudyba Maria

Koło wokalne dla klas II. Wtorek 10.30 – 11.30

Zajęcia artystyczne. Gry i zabawy w  ramach zajęć świetlicowych.

 

Matyjaszczyk Marzenna

Zajęcia na basenie. Wtorek 9.15 -11.00

 

 

Malańska Monika

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  w klasach  4 – 6  (w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej)

Wtorek 12.10 – 12.40 / 4c, 5a/ Wtorek 14.00 – 14.30 /6b/

Koło  teatralne dla uczniów klas II Poniedziałek 10.10 – 10.55 / kl.2/

Koło teatralne dla klas IV – VI (AA) Czwartek 13.05 -13.50

 

 

Marek Bogumiła

Koło sportowe z elementami lekkoatletyki dla uczniów klas 3. Wtorek 14.00-14.45

Koło taneczne dla uczniów klas I – III. Wtorek 14.50 – 15.35

 

 

Masiarek Jadwiga

Zajęcia socjoterapeutyczne  w klasach  I i II w ramach pracy świetlicy Wtorek 12.00- 13.00 Piątek 11.00 – 12.00.

 

Migoń Wioletta

 

Koło historyczne dla uczniów klas IV – VI. Środa  14.00 – 14.45

Koło wiedzy o regionie dla uczniów klas I - III  w ramach pracy świetlicy Czwartek 10.00 -11.00

 

Młynarczyk Iwona

Zajęcia  socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV – VI. Wtorek  14.00 – 14.45

Zajęcia  socjoterapeutyczne dla uczniów klas II.     Poniedziałek  10.10 – 10.55

 

Poborska Sylwia  

Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej   w klasie 3a, 3b, 3c. Wtorek  12.10 – 12.55

Zajęcia logopedyczne dla uczniów klasy 3b Czwartek 12.00 – 12.40

 

Pawłowski Adrian

 Koło języka angielskiego dla uczniów klas 1. Wtorek 12.10 – 12.55

Koło wokalne dla uczniów klas IV - VI. Piątek 13.05- 13.50

 

Raczkowska  Halina

 Gry i zabawy muzyczno – ruchowe w ramach zajęć świetlicowych. Piątek 13.00 – 15.00

 

Rozpończyk Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawczych z edukacji polonistycznej w klasie 2e, 2f. Czwartek 11.15- `12.00

Koło sportowe z wykorzystaniem gier i zabaw ogólnorozwojowych dla uczniów klas 2. Piątek 14.50 – 15.35

 

Sitarz Elżbieta

 

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie 1a. Wtorek  11.15 – 12.00

Zajęcia komputerowe dla uczniów klas I i III. Wtorek  13.05 – 13.50

 

Stachowicz -Woźniak Lena

Zajęcia na basenie w klasie 2b. Wtorek 9.15 -10.00

Koło języka niemieckiego dla uczniów klas 2. Poniedziałek   14.50 – 15.35

 

 

Stępińska Olga

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4. Środa13.05 – 13.50

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 5b i 5c. Wtorek 14.00 – 14.45

 

 

Szafrańska Izabela

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas IV Czwartek  13.05 – 13.50

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas V i VI Czwartek 14.00 – 14.45

 

Szymańska Lucyna

Gry i zabawy w ramach zajęć świetlicowych Poniedziałek 8.00- 9.00 Czwartek 12.00 -13.00

 

 

Tomaschewski Jolanta

Zajęcia plastyczno – techniczne dla klas I - III   w ramach świetlicowych. Środa 12.00 – 13.00

Czwartek 12.00 – 13.00

 

Wandoch Barbara

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  w klasach 4 Środa 14.00 – 14.45

Zajęcia polonistyczne przygotowujące  uczniów klas 6 szkoły podstawowej do sprawdzianu zewnętrznego w klasie 6b Środa

13.05 – 13.50

 

Warcholińska-Kotas Bożena

Zajęcia  dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej   w klasie 1b.Środa 12.10 – 12.55

Koło wokalne dla uczniów klas I  i  III. Piątek 12.10 – 12.55

 

Zielińska Anita

Zajęcia  pozalekcyjne z matematyki przygotowujące ucznia klasy szóstej do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej w klasie 6b. Czwartek 13.05 – 13.50

 

Zajęcia  wyrównawcze z matematyki dla klas 5a Poniedziałek 13.05 – 13.50

 

Zając Jolanta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej w klasie 3a, 3b,3c Poniedziałek 12.10 – 12.55

Zajęcia na basenie w ramach projektu „Umiem pływać”. Czwartek 12.40 – 13.40

 

Reczyk  Justyna

Zajęcia artystyczne w ramach zajęć świetlicowych Środa 9.30 – 10.30