wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Nasi użytkownicy

Nasi użytkownicy

Naszymi użytkownikami są:

Dzieci w wieku od 3 do 13 lat. W roku szkolnym 2015/2016 w szkole jest 26 oddziałów, w których uczy się 537 uczniów.
W tym w jednym oddziale przedszkolnym- 23 dzieci.

Jest sześć oddziałów klas I, w których  uczy się 116 uczniów,

Klas II jest sześć oddziałów, uczy się w nich 116 uczniów,
Klas III są cztery oddziały, uczy się w nich 91 uczniów,
Klas IV są cztery oddziały, uczy się w nich 78 uczniów,
Klas V są trzy oddziały, uczy się w nich 62 uczniów,
Klas VI są dwa oddziały, uczy się w nich 52 uczniów,

W Przedszkolu Samorządowym jest 7 oddziałów, do których uczęszcza  163 dzieci.

Głównymi użytkownikami są dzieci z rejonu naszej szkoły.


Obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bełchatowie im. Aliny i Czesława Centkiewiczów jest:
os. Dolnoślaskie od bl. 201 do bl. 229 i od bl. 301 do bl. 341, ulice: Kolejowa,
Bolesława Chorobrego, Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły,
Juranda, Ketlinga, Kmicica, Skrzetuskiego, Zagłoby, Wołodyjowskiego, Tadeusza Kotarbińskego, Piotra Michałowskiego, Marii Skłodowskiej - Curie, Weigla, Wojska Polskiego do nr 119, Edwardów,  Kazimierza Szpotańskiego, Stanisława Fryzego, Lucjana Nehrebeckiego, Kazimierza Kopeckiego, Adolfa Morawskiego, Stanisława
Szpora, Mieczysława Pożarskiego, Janusza Groszkowskiego, Sercańska, Wandy Malczewskiej, Męczenników Katyńskich, Kombatancka, Królewska, Książęca, Mieszka I , Piastowska.


Na życzenie rodziców i prawnych opiekunów przyjmujemy również dzieci spoza rejonu naszej szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc w klasach.
Naszym użytkownikom zapewniamy:
• Opiekę pedagogiczną i logopedyczną,
• Wysoki poziom obowiązkowych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych .
Możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w wielu kołach zainteresowań

 ( więcej na ten temat w dziale "Zajęcia pozalekcyjne", "Więcej o nas" , lub na stronie internetowej szkoły: www.zsp9.za.pl  i www.szkolapodstawowa9.za.pl oraz http://www.ps9belchatow.zafriko.pl/