wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw


1. Sekretariat
szkoły  czynny w godz.

Poniedziałek 7.00 - 15.30
Wtorek 7.00 - 15.30
Środa 7.00 - 15.30
Czwartek 7.00- 15.30
Piątek 7.00 - 15.30

W dni otwarte wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.zsp9.za.pl

oraz www.szkolapodstawowa9.za.pl    i   http://www.ps9belchatow.zafriko.pl/

 

 2. Przyjęcia interesantów - Dyrektor i Wicedyrektorzy szkoły.

Dyżur w sprawie skarg i wniosków
Dyrekcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9
w Bełchatowie:

Dyrektor zespołu Małgorzata Rupieta
- czwartek od 9:00 do 12:00, oraz w dni otwarte
Wicedyrektor Mariola Stelmaszczyk ( klasy IV-VI)
- poniedziałek od 12:00 do 14:00,oraz w dni otwarte
• Wicedyrektor Marzenna Wosik (klasy I -III)
- środa od 12:00 do 14:00,oraz w dni otwarte
Wicedyrektor Danuta Kucharska (przedszkole i zerówki)
- wtorek od 12:00 do 14:00.


3. Kontakty nauczycieli z rodzicami:
- dni otwarte szkoły i zebrania z rodzicami wg ustalonego harmonogramu,
- indywidualne kontakty z rodzicami wynikające z potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu
 terminu z nauczycielem.

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ Z RODZICAMI I DNI OTWARTYCH

 

16.09.2015r- ZEBRANIE Z RODZICAMI

07.10.2015r.- DZIEŃ OTWARTY

18.11.2015r.- ZEBRANIE Z RODZICAMI

09.12.2015r. – DZIEŃ OTWARTY

13.01.2015r.- DZIEŃ OTWARTY

10.02.2016r.- ZEBRANIE Z RODZICAMI

09.03.2016r. – DZIEŃ OTWARTY

13.04.2016r. – DZIEŃ OTWARTY  I  ZEBRANIE Z RODZICAMI

11.05.2016r. – DZIEŃ OTWARTY

08.06.2016r. - ZEBRANIE Z RODZICAMI