wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Opłaty - ceny usług

Opłaty i ceny usług

Wydawanie legitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Bełchatowie po raz pierwszy jest bezpłatne.
W przypadku gdy uczeń zgubi lub zniszczy legitymację szkolną może otrzymać jej duplikat. Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrekcji szkoły podania rodziców właściciela zagubionej lub zniszczonej legitymacji (wraz z uzasadnieniem ponownego wydania) oraz uiszczenia opłaty w wysokości 9 złotych w znaczkach skarbowych (podstawa prawna: Zarządzenie Dz.U. nr 86 poz. 960 z 17.10.2000r.) w sekretariacie szkoły.

Wydanie duplikatu świadectwa 26 zł.