wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy administracji
Nazwa skrócona: Pracownicy administracji
Symbol: A
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Szkoła Podstawowa Nr 9
os. Dolnośląskie 204a
Bełchatow 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja szkoły
Dni i godziny pracy: 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Przedmiot działania i kompetencje.
Pracownicy administracji
Do podstawowych kompetencji pracowników administracji należy zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w zakresie:
1. Funkcjonowania sekretariatu uczniowskiego (kontrola realizacji obowiązku szkolnego, zapisy do szkoły ewidencja uczniów, prowadzenie ksiąg ocen uczniów, korespondencja z OKE, sprawozdawczość, itp.)
2. Zapewnienie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej (przyjęcia do pracy, rozwiązywanie umów o pracę, urlopy pracownicze, awanse zawodowe, emerytury, itp.)
3. Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania kancelarii szkolnej (obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządzenia, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, itp.) zgodnie z jednolitym wykazem akt,
4. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji płatniczej,
5. Organizacja pracy personelu obsługi kuchni, gospodarka materiałowa szkoły zapewniająca płynne funkcjonowanie placówki

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-09
Data udostępnienia informacji 2004-01-09