wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy obsługi
Nazwa skrócona: Pracownicy obsługi
Symbol: O
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Szkoła Podstawowa Nr 9
os. Dolnośląskie 204a
Bełchatow 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja szkoły
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Przedmiot działania i kompetencje.
Pracownicy obsługi

Do podstawowych kompetencji pracowników obsługi należy utrzymanie czystości i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach szkolnych, zapewnienie należytego stanu technicznego wszelkich urządzeń wykorzystywanych w procesie edukacyjnym i administracyjnym, bieżące naprawy i konserwacje wyposażenia klas, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, korytarzy szkolnych, pomieszczeń magazynowych, szatni itp. Do pracowników obsługi należy dbałość o czystość terenu wokół szkoły , monitorowanie wejścia szkoły. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kuchni, wydawania obiadów.
Pracownicy obsługi odpowiadają materialnie za powierzone mienie oraz za sumienne i rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków. Są uprawnieni do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających ze stosunku pracy przewidzianych w prawie.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-09
Data udostępnienia informacji 2004-01-09