wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy księgowości
Nazwa skrócona: Pracownicy księgowości
Symbol: K
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Szkoła Podstawowa Nr 9
os. Dolnośląskie 204a
Bełchatow 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja szkoły
Dni i godziny pracy: 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Przedmiot działania i kompetencje.

Księgowość
Do podstawowych kompetencji pracowników księgowości należy:
1. Egzekwowanie od pracowników jednostki niezbędnych dokumentów finansowo księgowych i płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
2. Zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w obiegu dokumentów lub
rzetelności prowadzonej przesz inne komórki organizacyjne dokumentacji finansowo - księgowej.
3. Wnioskowanie do Dyrektora szkoły w sprawach związanych z poprawą organizacji pracy lub obiegu dokumentów i informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie powierzonych zadań lub innych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań szkoły.
5. Inne działania wynikające z przepisów Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy obowiązującego w szkole.
6. Korzysta z wszelkich przywilejów wynikających ze stosunku pracy przewidzianych w prawie.

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-09-29
Data udostępnienia informacji 2004-09-29