wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-08-03 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
2013-09-16 Wybór najkorzystniejszej oferty
2013-04-01 Zapisy do szkoły
  Ogłoszenie przetargu na utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP nr 9 w Bełchatowie
  kalendarz roku szkolnego 2013/14
  Kalendarz uroczystości
  akcje charytatywne
  akcje całoroczne
  wybór oferty i udzielenie zamówienia
  wybór oferty i udzielenie zamówienia cd.