wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Małgorzata Rozpończyk
Nazwa stanowiska: Nauczyciel
Tytuł: mgr
Od kiedy zatrudniony: 2010-09-01
Poziom wykształcenia: Podyplomowe
Kierunek wykształcenia: wychowanie przedszkone - licen, nauczanie początkowe- mgr, wychowanie fizyczne i zdrowtne - st. podyp., bibliotekoznawstwo i informacja naukowa- st. podyp., edukacja dla bezpieczeństwa- st. podyp.
Adres e-mail:

Informacje Dodatkowe:

edukacja wczesnoszkolna -nauczyciel dyplomowany

Historia zatrudnienia / zajmowane stanowiska

Nazwa 
Od dnia: 
Do dnia: 
Nauczyciel 2010-09-01(brak danych)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-30
Data udostępnienia informacji 2010-09-30