wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Anetta Kołatek
Nazwa stanowiska: Nauczyciel
Tytuł: mgr
Od kiedy zatrudniony: 1990-09-01
Poziom wykształcenia: Podyplomowe
Kierunek wykształcenia: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo - tech - mgr, pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym - st. podyp.
Adres e-mail:

Informacje Dodatkowe:

nauczyciel wychowania fizycznego - nauczyciel dyplomowany

Historia zatrudnienia / zajmowane stanowiska

Nazwa 
Od dnia: 
Do dnia: 
Nauczyciel 1990-09-01(brak danych)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-20
Data udostępnienia informacji 2004-01-20