wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Małgorzata Halina Rupieta
Nazwa stanowiska: Dyrektor
Tytuł: mgr
Od kiedy zatrudniony: 1988-09-01
Poziom wykształcenia: Podyplomowe
Kierunek wykształcenia: bibliotekoznawstwo i nformacja naukowa -mgr, filologia polski- st. podyp., współczesne tendencje zarzadzania oświatą - st. podyp., prawo pracy i spraw kadrowych - st. podyp.oligofrenopedagogika

Informacje Dodatkowe:

Nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły

Historia zatrudnienia / zajmowane stanowiska

Nazwa 
Od dnia: 
Do dnia: 
Dyrektor 2008-09-01(brak danych)
Nauczyciel 1988-09-01(brak danych)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-29
Data udostępnienia informacji 2004-01-29