wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Pracownicy obsługi
Symbol stanowiska: OK
Nazwa stanowiska: Kucharka

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Zadania realizowane na stanowisku kucharki.


Do obowiązków kucharki należy:
1. Planowanie zaopatrzenia magazynu żywieniowego w produkty spożywcze niezbędne do sporządzania pełnowartościowych posiłków,
2. Organizowanie żywienia uczniów oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywieniowymi.
3. Planowanie i układanie wspólnie z intendentką jadłospisów.
4. Właściwa eksploatacja sprzętu, urządzeń i wyposażenia bloku żywieniowego.
5. Dbanie o bezwzględną czystość naczyń, sprzętu kuchennego, pomieszczeń.
6. Przestrzeganie zasad przechowywania posiłków, produktów żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno - higienicznymi.
7. Informowanie na bieżąco dyrektora szkoły o zauważonych brakach i uszkodzeniach sprzętu, a także w sprawach dotyczących żywienia.
8. Posiadanie aktualnych badań stanu zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Przestrzeganie wyznaczonego czasu pracy w kuchni, zasad i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
10. Dbanie o właściwą atmosferę pracy w kuchni, przestrzeganie właściwego współżycia kultury osobistej, tajemnicy służbowej.
11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły, związanych z całokształtem prawidłowego funkcjonowania bloku żywieniowego.
12. Wykonywanie powierzonych obowiązków będzie odbywało się w pięciodniowym tygodniu pracy (40 godzin) w godzinach 6.00-14.00.


Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jadwiga Firaza
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-13
Data udostępnienia informacji 2004-01-13