wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Słowackiego 8
Kod terytorialny GUS: 100101
NIP: 769-18-66-414
REGON: 590721567
Numer rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Rachunek podstawowy : 72 1050 1461 1000 0024 1131 0572
Rachunek ZFŚS : 50 1050 1461 1000 0024 1131 0580
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Agata Ciszewska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Agata Ciszewska
Data wytworzenia informacji: 2015-12-18
Data udostępnienia informacji: 2016-01-22

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Maria Ożóg
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1999-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Podyplomowe
Adres e-mail:
Plik CV: Pokaż CV, data ogłoszenia pliku: 2003-12-16
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2017-02-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 56
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 4
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 2 939,22 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 4 122,59 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 2 324,54 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 3 231,04 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała Nr 36\IV\99 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 marca 1999 r.
Liczba zatrudnionych: 54(w tym 39 nauczycieli)
Średnie wynagrodzenie: 1.930,27
Przedmiot działania i kompetencje: Cele i zadania gimnazjum zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:

"Ukształtować prawego, młodego człowieka, wartościującego we właściwy sposób dobro i zło, stawiającego na pierwszym miejscu prawdę, uczciwość, miłość oraz chęć niesienia pomocy bliźniemu. Dbającego o zdrowie i czyste środowisko. O otwartym umyśle, doceniającym wartość wiedzy i dążącym do jej najgłębszego poznania."

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

1. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie uczucia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- kontynuowanie programów autorskich (edukacja europejska, przedsiębiorczość,
klasa dziennikarska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, rekreacyjna),
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

2. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego
ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjach charytatywnych,
- patronat ucznCele i zadania gimnazjum zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:

"Ukształtować prawego, młodego człowieka, wartościującego we właściwy sposób dobro i zło, stawiającego na pierwszym miejscu prawdę, uczciwość, miłość oraz chęć niesienia pomocy bliźniemu. Dbającego o zdrowie i czyste środowisko. O otwartym umyśle, doceniającym wartość wiedzy i dążącym do jej najgłębszego poznania."

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

1. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie uczucia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- kontynuowanie programów autorskich (edukacja europejska, przedsiębiorczość,
klasa dziennikarska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, rekreacyjna),
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

2. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego
ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjach charytatywnych,
- patronat ucznCele i zadania gimnazjum zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:

"Ukształtować prawego, młodego człowieka, wartościującego we właściwy sposób dobro i zło, stawiającego na pierwszym miejscu prawdę, uczciwość, miłość oraz chęć niesienia pomocy bliźniemu. Dbającego o zdrowie i czyste środowisko. O otwartym umyśle, doceniającym wartość wiedzy i dążącym do jej najgłębszego poznania."

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

1. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie uczucia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- kontynuowanie programów autorskich (edukacja europejska, przedsiębiorczość,
klasa dziennikarska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, rekreacyjna),
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

2. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego
ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjach charytatywnych,
- patronat uczn
Informacje o użytkownikach: 247 uczniów w 10 oddziałach
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie ze statutem i obowiązującą ustawą

Informacje dodatkowe o działalności: I. Na co kładziemy nacisk
Od początku działalności gimnazjum szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów (szkoła opracowała wewnętrzny regulamin oceniania uczniów, który ulega ciągłej ewaluacji ),
- dobrze nauczyć języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- promowanie szkoły (szkoła opracowała własny folder, organizuje dni otwarte prezentując
swój dorobek).

II. Co nas wyróżnia
1. Szkoła nosi imię M. Kopernika posiada własny hymn i sztandar.
2. Realizujemy innowacje pedagogiczne:
- edukacja europejska,
- KOSS,
- klasa z rozszerzonym j. angielskim i j. niemieckim,
- klasa rekreacyjno-sportowa.
3. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania i uczenia się.
4. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
5. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
6. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace dyrektora: socjalna, zespół kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe i inne.

III. Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- SKS-y,
- koło teatralne,
- kawiarenka internetowa,
- koło polonistyczne,
- koło ekologiczne,
- koło matematyczne,
- koło plastyczne,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- koło współpracy polsko-niemieckiej,
- koło młodych rowerzystów,
- koło taneczne.

IV. Dla szczególnie zdolnych
1. Koła zainteresowań - teatralne, polonistyczne, ekologiczne, zespół I. Na co kładziemy nacisk
Od początku działalności gimnazjum szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów (szkoła opracowała wewnętrzny regulamin oceniania uczniów, który ulega ciągłej ewaluacji ),
- dobrze nauczyć języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- promowanie szkoły (szkoła opracowała własny folder, organizuje dni otwarte prezentując
swój dorobek).

II. Co nas wyróżnia
1. Szkoła nosi imię M. Kopernika posiada własny hymn i sztandar.
2. Realizujemy innowacje pedagogiczne:
- edukacja europejska,
- KOSS,
- klasa z rozszerzonym j. angielskim i j. niemieckim,
- klasa rekreacyjno-sportowa.
3. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania i uczenia się.
4. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
5. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
6. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace dyrektora: socjalna, zespół kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe i inne.

III. Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- SKS-y,
- koło teatralne,
- kawiarenka internetowa,
- koło polonistyczne,
- koło ekologiczne,
- koło matematyczne,
- koło plastyczne,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- koło współpracy polsko-niemieckiej,
- koło młodych rowerzystów,
- koło taneczne.

IV. Dla szczególnie zdolnych
1. Koła zainteresowań - teatralne, polonistyczne, ekologiczne, zespół I. Na co kładziemy nacisk
Od początku działalności gimnazjum szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów (szkoła opracowała wewnętrzny regulamin oceniania uczniów, który ulega ciągłej ewaluacji ),
- dobrze nauczyć języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- promowanie szkoły (szkoła opracowała własny folder, organizuje dni otwarte prezentując
swój dorobek).

II. Co nas wyróżnia
1. Szkoła nosi imię M. Kopernika posiada własny hymn i sztandar.
2. Realizujemy innowacje pedagogiczne:
- edukacja europejska,
- KOSS,
- klasa z rozszerzonym j. angielskim i j. niemieckim,
- klasa rekreacyjno-sportowa.
3. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania i uczenia się.
4. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
5. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
6. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace dyrektora: socjalna, zespół kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe i inne.

III. Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- SKS-y,
- koło teatralne,
- kawiarenka internetowa,
- koło polonistyczne,
- koło ekologiczne,
- koło matematyczne,
- koło plastyczne,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- koło współpracy polsko-niemieckiej,
- koło młodych rowerzystów,
- koło taneczne.

IV. Dla szczególnie zdolnych
1. Koła zainteresowań - teatralne, polonistyczne, ekologiczne, zespół I. Na co kładziemy nacisk
Od początku działalności gimnazjum szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów (szkoła opracowała wewnętrzny regulamin oceniania uczniów, który ulega ciągłej ewaluacji ),
- dobrze nauczyć języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- promowanie szkoły (szkoła opracowała własny folder, organizuje dni otwarte prezentując
swój dorobek).

II. Co nas wyróżnia
1. Szkoła nosi imię M. Kopernika posiada własny hymn i sztandar.
2. Realizujemy innowacje pedagogiczne:
- edukacja europejska,
- KOSS,
- klasa z rozszerzonym j. angielskim i j. niemieckim,
- klasa rekreacyjno-sportowa.
3. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania i uczenia się.
4. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
5. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
6. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace dyrektora: socjalna, zespół kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe i inne.

III. Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- SKS-y,
- koło teatralne,
- kawiarenka internetowa,
- koło polonistyczne,
- koło ekologiczne,
- koło matematyczne,
- koło plastyczne,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- koło współpracy polsko-niemieckiej,
- koło młodych rowerzystów,
- koło taneczne.

IV. Dla szczególnie zdolnych
1. Koła zainteresowań - teatralne, polonistyczne, ekologiczne, zespół I. Na co kładziemy nacisk
Od początku działalności gimnazjum szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów (szkoła opracowała wewnętrzny regulamin oceniania uczniów, który ulega ciągłej ewaluacji ),
- dobrze nauczyć języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- promowanie szkoły (szkoła opracowała własny folder, organizuje dni otwarte prezentując
swój dorobek).

II. Co nas wyróżnia
1. Szkoła nosi imię M. Kopernika posiada własny hymn i sztandar.
2. Realizujemy innowacje pedagogiczne:
- edukacja europejska,
- KOSS,
- klasa z rozszerzonym j. angielskim i j. niemieckim,
- klasa rekreacyjno-sportowa.
3. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania i uczenia się.
4. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
5. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
6. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace dyrektora: socjalna, zespół kierowniczy, wychowawczy, przedmiotowe i inne.

III. Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- SKS-y,
- koło teatralne,
- kawiarenka internetowa,
- koło polonistyczne,
- koło ekologiczne,
- koło matematyczne,
- koło plastyczne,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- koło współpracy polsko-niemieckiej,
- koło młodych rowerzystów,
- koło taneczne.

IV. Dla szczególnie zdolnych
1. Koła zainteresowań - teatralne, polonistyczne, ekologiczne, zespół
Majątek, którym dysponuje: Wartość majątku, którym dysponuje: 332.043,77zł.

Majątek Publicznego Gimnazjum Nr 5 - stan na dzień 31.12.2002r.:

- grunty własne - 0,00

- budynki i budowle - 0,00

- pozostałe środki trwałe - 5.872,84zł

- wartości niematerialne i prawne - 0,00

Jednostka posiada także wyposażenie i wart. niematerialne i prawne umarzane jednorazowo o łącznej wartości początkowej 284.460,19zł.

Struktura własnościowa: 100% - własność Gmina-Miasto Bełchatów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agata Ciszewska , Renata Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agata Ciszewska, Renata Witkowska, Anna Gołębiowska-Stasiak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Agata Ciszewska
Data wytworzenia informacji 2015-12-18, 2003-12-08, 2017-02-01, 2015-01-01
Data udostępnienia informacji 2016-01-22, 2003-12-08, 2017-02-14, 2015-01-01