wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Czym się zajmujemy

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania gimnazjum zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:

"Ukształtować prawego, młodego człowieka, wartościującego we właściwy sposób dobro i zło, stawiającego na pierwszym miejscu prawdę, uczciwość, miłość oraz chęć niesienia pomocy bliźniemu. Dbającego o zdrowie i czyste środowisko. O otwartym umyśle, doceniającym wartość wiedzy i dążącym do jej najgłębszego poznania."

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

A. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie uczucia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- kontynuowanie programów autorskich (edukacja europejska, przedsiębiorczość,
klasa dziennikarska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, rekreacyjna),
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

B. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego
ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjacPrzedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania gimnazjum zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:

"Ukształtować prawego, młodego człowieka, wartościującego we właściwy sposób dobro i zło, stawiającego na pierwszym miejscu prawdę, uczciwość, miłość oraz chęć niesienia pomocy bliźniemu. Dbającego o zdrowie i czyste środowisko. O otwartym umyśle, doceniającym wartość wiedzy i dążącym do jej najgłębszego poznania."

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

A. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie uczucia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- kontynuowanie programów autorskich (edukacja europejska, przedsiębiorczość,
klasa dziennikarska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, rekreacyjna),
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

B. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego
ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjacPrzedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania gimnazjum zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:

"Ukształtować prawego, młodego człowieka, wartościującego we właściwy sposób dobro i zło, stawiającego na pierwszym miejscu prawdę, uczciwość, miłość oraz chęć niesienia pomocy bliźniemu. Dbającego o zdrowie i czyste środowisko. O otwartym umyśle, doceniającym wartość wiedzy i dążącym do jej najgłębszego poznania."

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

A. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie uczucia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- kontynuowanie programów autorskich (edukacja europejska, przedsiębiorczość,
klasa dziennikarska, ekologiczna, matematyczno-informatyczna, rekreacyjna),
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

B. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego
ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjac