wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Sposoby załatwiania spraw

1. W sekretariacie szkoły w godz. od 7.30 do 15.30.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami:
- konsultacje w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00,
- zebrania z rodzicami zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami dyrekcji szkoły
i nauczycieli,
- indywidualne kontakty z rodzicami wynikające z potrzeb.