wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Prawo - varia
Akty prawne dotyczące organizacji jednostki (statuty, regulaminy...) - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2010-11-29 Wewnątrzszkolny System Oceniania Maria Ożóg
2009-11-09 Statut mgr Maria Ożóg
2009-11-09 Szkolny System Wychowawczy mgr Maria Ożóg
2008-05-16 Szkolny System Wychowawczy na lata 2007-2010 mgr Maria Ożóg
2008-05-07 Statut Publicznego Gimnazjum nr 5 mgr Maria Ożóg
2007-10-16 Wewnątrzszkolny System Oceniania mgr Maria Ożóg
2007-09-13 Wewnątrzszkolny System Oceniania mgr Maria Ożóg
2006-11-01 Wewnątrzszkolny System Oceniania mgr Maria Ożóg
2006-10-30 Statut Publicznego Gimnazjum nr 5 mgr Maria Ożóg
2006-04-12 Wewnątrzszkolny System Oceniania mgr Maria Ożóg
2004-12-21 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mgr Maria Ożóg
2004-04-20 Statut Gimnazjum mgr Maria Ożóg