wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy obsługi
Nazwa skrócona: Pracownicy obsługi
Symbol: O
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
Słowackiego 8
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja
Dni i godziny pracy: poniedzałek-piątek w godz. 7.00-15.00
i w godz. poniedzałek-piątek 12.30-20.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zakres zadań dla pracowników obsługi.

Do podstawowych zadań pracowników obsługi należy:
1. Utrzymanie czystości i higienicznych warunków pracy w użytkowanych pomieszczeniach szkolnych,
2. Zapewnienie należytego stanu technicznego wszelkich urządzeń wykorzystywanych w procesie edukacyjnym i administracyjnym, zabezpieczeniem go przed zniszczeniem, kradzieżą i pożarem.
3. Bieżące naprawy i konserwacje wyposażenia klas, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, korytarzy szkolnych, pomieszczeń magazynowych, szatni,
4. Dbałość o czystość terenu wokół szkoły,
5. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły, bądź kierownika.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Renata Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Witkowska
Data wytworzenia informacji 2003-12-08
Data udostępnienia informacji 2003-12-08