wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy ekonomiczni
Nazwa skrócona: Pracownicy ekonomiczni
Symbol: E
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
Słowackiego 8
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja
Dni i godziny pracy: poniedzałek-piątek w godz. 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedzałek-piątek w godz. 7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zakres zadań pracowników ekonomicznych.

1. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.
2. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości w sposób umożliwiający:
- Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- Ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły
- Terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie
- Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
- Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a przede wszystkim kasy, płac, stałej komisji inwentaryzacyjnej
3. Analiza i kontrola wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły
4. Dokonywanie kontroli wewnętrznej, a w ramach tej kontroli:
- Sprawdzenie poprawności merytorycznej operacji finansowych
- Kontrola legalności i rzetelności dokumentów dotyczących danych operacji finansowych
- Stwierdzeniu czy są środki na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych oraz czy operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym
- Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian
- Następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowania
5. Prowadzenie obsługi płacowej szkoły (nauczycieli i pracowników administracyjnych) a w szczególności przygotowywanie następujących dokumentów:
- List plac nauczycieli, obsługi i administracji szkoły
- Przygotowywanie zestawień zbiorczych i sprawozdań placowych
- Wydawanie zaświadczeń o dochodach pracowników
-Sporządzanie sprawozdań o dochodach pracowniczych dla Urzędu Skarbowego
- Dokonywanie wszelkich rozliczeń z ZUS
- Przygotowywanie, przechowywanie, aktualizacja i archiwowanie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- Przestrzeganie terminowości dokonywanych wypZakres zadań pracowników ekonomicznych.

1. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.
2. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości w sposób umożliwiający:
- Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- Ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły
- Terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie
- Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
- Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a przede wszystkim kasy, płac, stałej komisji inwentaryzacyjnej
3. Analiza i kontrola wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły
4. Dokonywanie kontroli wewnętrznej, a w ramach tej kontroli:
- Sprawdzenie poprawności merytorycznej operacji finansowych
- Kontrola legalności i rzetelności dokumentów dotyczących danych operacji finansowych
- Stwierdzeniu czy są środki na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych oraz czy operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym
- Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian
- Następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowania
5. Prowadzenie obsługi płacowej szkoły (nauczycieli i pracowników administracyjnych) a w szczególności przygotowywanie następujących dokumentów:
- List plac nauczycieli, obsługi i administracji szkoły
- Przygotowywanie zestawień zbiorczych i sprawozdań placowych
- Wydawanie zaświadczeń o dochodach pracowników
-Sporządzanie sprawozdań o dochodach pracowniczych dla Urzędu Skarbowego
- Dokonywanie wszelkich rozliczeń z ZUS
- Przygotowywanie, przechowywanie, aktualizacja i archiwowanie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- Przestrzeganie terminowości dokonywanych wypZakres zadań pracowników ekonomicznych.

1. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.
2. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości w sposób umożliwiający:
- Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- Ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły
- Terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie
- Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
- Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a przede wszystkim kasy, płac, stałej komisji inwentaryzacyjnej
3. Analiza i kontrola wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły
4. Dokonywanie kontroli wewnętrznej, a w ramach tej kontroli:
- Sprawdzenie poprawności merytorycznej operacji finansowych
- Kontrola legalności i rzetelności dokumentów dotyczących danych operacji finansowych
- Stwierdzeniu czy są środki na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych oraz czy operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym
- Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian
- Następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowania
5. Prowadzenie obsługi płacowej szkoły (nauczycieli i pracowników administracyjnych) a w szczególności przygotowywanie następujących dokumentów:
- List plac nauczycieli, obsługi i administracji szkoły
- Przygotowywanie zestawień zbiorczych i sprawozdań placowych
- Wydawanie zaświadczeń o dochodach pracowników
-Sporządzanie sprawozdań o dochodach pracowniczych dla Urzędu Skarbowego
- Dokonywanie wszelkich rozliczeń z ZUS
- Przygotowywanie, przechowywanie, aktualizacja i archiwowanie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- Przestrzeganie terminowości dokonywanych wyp

 Kadra kierownicza:

Główny księgowy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Renata Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Witkowska
Data wytworzenia informacji 2003-12-15
Data udostępnienia informacji 2003-12-15