wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia"

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia"
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, os. 1 Maja 7
Kod terytorialny GUS: 1001011
NIP: 769-11-05-862
REGON: 590284492
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 18 1050 1461 1000 0024 1131 9789

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Anna Majchrzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Anna Majchrzak
Data wytworzenia informacji: 2017-01-25
Data udostępnienia informacji: 2017-01-25

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Anna Majchrzak
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2017-04-10
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2013-01-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 19
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 18
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Dodatkowe informacje

 

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Statut Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie
Liczba zatrudnionych: 18
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2018-01-05
Schemat organizacyjny jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2018-01-05
Przedmiot działania i kompetencje: Usługi opiekuńczo-wychowawcze
Informacje o użytkownikach: Dzieci od 5 m-cy do 3 lat

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Jednostka budżetowa finansowana z budżetu miasta Bełchatowa
Majątek, którym dysponuje: Majatek

stan na dzień 23.09.2003

Żłobek Miejski - grunty własne - 0

- budynki i budowle - 363.321,75 zł

- pozostałe środki trwałe - 4.289,59 zł

- wartości niematerialne i prawne - 0

Jednostka posiada także wyposażenie i wart. niematerialne i prawne umarzane jednorazowo o łącznej wartości początkowej 26.858,97 zł.
Struktura własnościowa: 100 % własność samorządu terytorialnego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Anna Majchrzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Majchrzak
Data wytworzenia informacji 2017-01-25, 2017-01-24, 2017-12-20
Data udostępnienia informacji 2017-01-25, 2017-01-24, 2017-12-20