wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia"

Czym się zajmujemy

Do zadań Żłobka należy zapewnienie dziecku warunków bytowania zbliżonych do warunków domowych w czasie pobytu a w szczególności:
1. Zapewnienie opieki wychowawczej, pielęgniarskiej ze specjalnym naciskiem na profilaktykę chorób.
2. Zapewnienie odpowiedniego do wieku i wymagań Instytutu Matki i Dziecka w zakresie dietetyki, wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
3. Zapewnienie leków w postępowaniu profilaktycznym i udzielaniu pierwszej pomocy dziecku.
4. Prowadzenie działalności i dokumentacji z oświaty zdrowotnej.
5. Przestrzeganie zaleceń dotyczących stanu sanitarno-higienicznego placówki.
Żłobek zapewnia opiekę nad zdrowym dzieckiem w zakresie:
1. Odpowiedniego żywienia i pielęgnacji dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.
2. Odpowiednich diet dla dzieci.
3. Odpowiednich ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe.
4. Wdrażanie nawyków higienicznych u dzieci.
Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.