wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Straż Miejska

Taryfikator mandatów karnych

Wysokość mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej reguluje:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026