wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Straż Miejska

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Piotr Barasiński Komandant Straży Miejskiej (K)
Paweł Złotowski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej (ZK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Piotr Barasiński Komandant Straży Miejskiej (K)
Marta Braun Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych (KZA)
Marcin Członka Strażnik (Strażnik)
Cezary Freus Dyżurny (D)
Wojciech Jaroch Dyżurny (D)
Tomasz Kołodziejczyk Strażnik (Strażnik)
Zbigniew Kowalczyk Koordynator Zespołu Służby Dyżurnej i Monitoringu (KR)
Urszula Kowalska Strażnik (Strażnik)
Jakub Król Strażnik (Strażnik)
Zbigniew Kwiecień Pomocnik Administracyjny (PC2)
Piotr Michalak Strażnik (Strażnik)
Ludwik Mosiński Strażnik (Strażnik)
Jagoda Nieborak Strażnik (Strażnik)
Dariusz Opałka Koordynator Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej. (KN)
Monika Pietrasik Strażnik (Strażnik)
Sylwester Piwoński Strażnik (Strażnik)
Ryszard Sokołowski Dyżurny (D)
Piotr Szczerbak Strażnik (Strażnik)
Sebastian Szymanowski Strażnik (Strażnik)
Michał Świerżewski Pracownik Administracyjny (PC)
Tomasz Święcicki Strażnik (Strażnik)
Paweł Trzeboński Koordynator Zespołu Oskarżycieli Publicznych (KO)
Magdalena Wańdoch Pomocnik Administracyjny (PC2)
Mariusz Wilk Strażnik (Strażnik)
Radosław Wodziński Starszy inspektor (St. Ins.)
Strona 1 z 2 (27 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Piotr Barasiński Komandant Straży Miejskiej (K)KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
Marta Braun Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych (KZA)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Marcin Członka Strażnik (Strażnik) 
Cezary Freus Dyżurny (D)ZESPOŁY ZADANIOWE
Wojciech Jaroch Dyżurny (D)ZESPOŁY ZADANIOWE
Tomasz Kołodziejczyk Strażnik (Strażnik) 
Zbigniew Kowalczyk Koordynator Zespołu Służby Dyżurnej i Monitoringu (KR)ZESPOŁY ZADANIOWE
Urszula Kowalska Strażnik (Strażnik) 
Jakub Król Strażnik (Strażnik) 
Zbigniew Kwiecień Pomocnik Administracyjny (PC2)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Piotr Michalak Strażnik (Strażnik) 
Ludwik Mosiński Strażnik (Strażnik) 
Jagoda Nieborak Strażnik (Strażnik) 
Dariusz Opałka Koordynator Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej. (KN)ZESPOŁY ZADANIOWE
Monika Pietrasik Strażnik (Strażnik) 
Sylwester Piwoński Strażnik (Strażnik) 
Ryszard Sokołowski Dyżurny (D)ZESPOŁY ZADANIOWE
Piotr Szczerbak Strażnik (Strażnik) 
Sebastian Szymanowski Strażnik (Strażnik) 
Michał Świerżewski Pracownik Administracyjny (PC)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Tomasz Święcicki Strażnik (Strażnik) 
Paweł Trzeboński Koordynator Zespołu Oskarżycieli Publicznych (KO)ZESPOŁY ZADANIOWE
Magdalena Wańdoch Pomocnik Administracyjny (PC2)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Mariusz Wilk Strażnik (Strażnik) 
Radosław Wodziński Starszy inspektor (St. Ins.) 
Strona 1 z 2 (27 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych