wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Straż Miejska

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Piotr Barasiński Komandant Straży Miejskiej (K)
Paweł Złotowski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej (ZK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Piotr Barasiński Komandant Straży Miejskiej (K)
Marta Braun Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych (KZA)
Cezary Freus Dyżurny (D)
Wojciech Jaroch Strażnik (Strażnik)
Marcin Jon Strażnik (Strażnik)
Tomasz Kołodziejczyk Strażnik (Strażnik)
Zbigniew Kowalczyk Dyżurny (D)
Urszula Kowalska Strażnik (Strażnik)
Zbigniew Kwiecień Pomocnik Administracyjny (PC2)
Ludwik Mosiński Strażnik (Strażnik)
Dariusz Jan Nowak Oskarżyciel publiczny (OP)
Dariusz Opałka Koordynator Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej. (KN)
Monika Pietrasik Strażnik (Strażnik)
Paweł Piotrowski Koordynator Zespołu Służby Dyżurnej i Monitoringu (KR)
Sylwester Piwoński Strażnik (Strażnik)
Ryszard Sokołowski Dyżurny (D)
Piotr Szczerbak Strażnik (Strażnik)
Sebastian Szymanowski Strażnik (Strażnik)
Michał Świerżewski Pracownik Administracyjny (PC)
Paweł Trzeboński Koordynator Zespołu Oskarżycieli Publicznych (KO)
Mariusz Wilk Strażnik (Strażnik)
Paweł Złotowski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej (ZK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Piotr Barasiński Komandant Straży Miejskiej (K)KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
Marta Braun Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych (KZA)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Cezary Freus Dyżurny (D)ZESPOŁY ZADANIOWE
Wojciech Jaroch Strażnik (Strażnik) 
Marcin Jon Strażnik (Strażnik) 
Tomasz Kołodziejczyk Strażnik (Strażnik) 
Zbigniew Kowalczyk Dyżurny (D)ZESPOŁY ZADANIOWE
Urszula Kowalska Strażnik (Strażnik) 
Zbigniew Kwiecień Pomocnik Administracyjny (PC2)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Ludwik Mosiński Strażnik (Strażnik) 
Dariusz Jan Nowak Oskarżyciel publiczny (OP)ZESPOŁY ZADANIOWE
Dariusz Opałka Koordynator Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej. (KN)ZESPOŁY ZADANIOWE
Monika Pietrasik Strażnik (Strażnik) 
Paweł Piotrowski Koordynator Zespołu Służby Dyżurnej i Monitoringu (KR)ZESPOŁY ZADANIOWE
Sylwester Piwoński Strażnik (Strażnik) 
Ryszard Sokołowski Dyżurny (D)ZESPOŁY ZADANIOWE
Piotr Szczerbak Strażnik (Strażnik) 
Sebastian Szymanowski Strażnik (Strażnik) 
Michał Świerżewski Pracownik Administracyjny (PC)ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Paweł Trzeboński Koordynator Zespołu Oskarżycieli Publicznych (KO)ZESPOŁY ZADANIOWE
Mariusz Wilk Strażnik (Strażnik) 
Paweł Złotowski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej (ZK)KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych