wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Nasi użytkownicy

Adresatami naszych działań są osoby o różnym przekroju wiekowym, które zainteresowane są edukacją kulturalną i wychowaniem przez szeroko pojęta sztukę, muzykę, teatr, film. Stwarzamy warunki dla wszystkich którzy chcą rozwijać swoje talenty w klubach zainteresowań i amatorskim ruchu artystycznym z zakresu różnych dziedzin.