wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Dla osiągnięcia swoich celów Spółka prowadzi głównie działalność usługową w zakresie zaspokajania potrzeb prawidłowego funkcjonowania środowiska w warunkach życia w skupiskach osiedleńczych.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest przede wszystkim działalność usługowa w zakresie:
◊ administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
◊ zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnymi,
◊ eksploatacji i wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
◊ eksploatacji budynków użytkowych własnych i dzierżawionych,
◊ administrowania szaletami i Targowiskiem Miejskim,
◊ prowadzenia parkingu,
◊ eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego i robót elektrycznych,
◊ robót konserwacyjnych, remontowych i budowlano-montażowych,
◊ transportu.