wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane są na piśmie, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Spółki.
Kontakt telefoniczny z Zarządem PGM S-ki z o.o.(po przez Sekretariat) pod numerem 44 632-37-73
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 ul. Czyżewskiego 7 44 635-73-08
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 ul. Czapliniecka 5 Hotel "ODRA" 44 635-73-06
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 Al. Kard. Wyszyńskiego 4 Hotel "WISŁA" 44 635-73-09
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Czapliniecka 5 Hotel "ODRA" 44 635-73-05
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. Czapliniecka 68 44 635-03-82
Dział Zarządzania Targowiskami i Parkingami 44 635-73-07
Dział Usług Remontowych 44 712-90-92