wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie

Więcej o nas

Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM prowadzi działalność gospodarczą od dnia
1 stycznia 2002 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Miasto Bełchatów posiadające 100% jej udziałów.

Misja firmy:

„Pragniemy dostarczać klientom usługi o najwyższej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego ich oddziaływania na środowisko.”

Przede wszystkim świadczymy usługi na rzecz samorządów lokalnych, a swoją uwagę skupiamy głównie na:

  • letnim i zimowym utrzymaniu dróg,
  • bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bełchatowa w tym również: parków, placów i parkingów,
  • prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
  • prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt