wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Misja firmy:

"Pragniemy dostarczać klientom usługi o najwyższej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego ich oddziaływania na środowisko."

Przede wszystkim świadczymy usługi na rzecz samorządów lokalnych, a swoją uwagę skupiamy głównie na:

  • letnim i zimowym utrzymaniu dróg,
  • pionowym i poziomym oznakowaniu drogowym, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej,
  • bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Bełchatowa w tym również: parków, placów i parkingów.
  • prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.