wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

Kontakt z Zarządem Spółki odbywa się pod numerem telefonu: (0-44) 635-09-05,
635-09-06 poprzez Biuro Zarządu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Spółki.