wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Spółka z o.o. w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Miłosz Leszek Rudnicki Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (DN)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Miłosz Leszek Rudnicki Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (DN)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Miłosz Leszek Rudnicki Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (DN)Zarząd
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych