wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

O NAS

Poradnia świadczy bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
W zakresie diagnozy:
1. Dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych , odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.
2. Prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, nie chodzących do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Orzeka (na wniosek rodziców)o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
4. Udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia.
5. Kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno - wychowawczej.
6. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

W zakresie terapii:
1. Prowadzi terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną.
2. Organizuje grupy socjoterapeutyczne.
3. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną uczniów.
4. Organizuje spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia integracyjne, komunikacji, socjoterapii, antystresowe.
5. Inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach.
6. Udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:
1. Wspiera rodzinę, szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy specjalnej dla uczniów i rodzin potrzebujących pomocy.
3. Prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależnień.
4. Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
5. Zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych w konkretnych sytuacjach.
6. Rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli.

W zakresie doradztwa:
1. Kształtuje u mPoradnia świadczy bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
W zakresie diagnozy:
1. Dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych , odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.
2. Prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, nie chodzących do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Orzeka (na wniosek rodziców)o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
4. Udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia.
5. Kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno - wychowawczej.
6. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

W zakresie terapii:
1. Prowadzi terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną.
2. Organizuje grupy socjoterapeutyczne.
3. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną uczniów.
4. Organizuje spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia integracyjne, komunikacji, socjoterapii, antystresowe.
5. Inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach.
6. Udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:
1. Wspiera rodzinę, szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy specjalnej dla uczniów i rodzin potrzebujących pomocy.
3. Prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależnień.
4. Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
5. Zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych w konkretnych sytuacjach.
6. Rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli.

W zakresie doradztwa:
1. Kształtuje u mPoradnia świadczy bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
W zakresie diagnozy:
1. Dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych , odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.
2. Prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, nie chodzących do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Orzeka (na wniosek rodziców)o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
4. Udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia.
5. Kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno - wychowawczej.
6. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

W zakresie terapii:
1. Prowadzi terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną.
2. Organizuje grupy socjoterapeutyczne.
3. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną uczniów.
4. Organizuje spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia integracyjne, komunikacji, socjoterapii, antystresowe.
5. Inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach.
6. Udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:
1. Wspiera rodzinę, szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy specjalnej dla uczniów i rodzin potrzebujących pomocy.
3. Prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależnień.
4. Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
5. Zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych w konkretnych sytuacjach.
6. Rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli.

W zakresie doradztwa:
1. Kształtuje u m