wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Zasadnicze procedury

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
1. Rodzice (opiekun prawny) składa wniosek o wydanie opinii:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach specjalistycznych,
c)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii przedszkola.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. Sprawy nie ujęte w procedurze reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18. 09. 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dn. 30. 09.2008r).
====================================================================================
Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
1. Rodzice (opiekun prawny) składają wniosek o wydanie orzeczenia:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach,
c)po dostarczeniu dokumentacji medycznej uzasadniającej rodzaj wydawanego orzeczenia o kształceniu specjalnym,
d)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii placówki oświatowej, opiekuńczej i wychowawczej,
e)w szczególnych przypadkach po dostarczeniu dokumentacji kuratorsko-sądowej.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. SProcedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
1. Rodzice (opiekun prawny) składa wniosek o wydanie opinii:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach specjalistycznych,
c)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii przedszkola.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. Sprawy nie ujęte w procedurze reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18. 09. 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dn. 30. 09.2008r).
====================================================================================
Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
1. Rodzice (opiekun prawny) składają wniosek o wydanie orzeczenia:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach,
c)po dostarczeniu dokumentacji medycznej uzasadniającej rodzaj wydawanego orzeczenia o kształceniu specjalnym,
d)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii placówki oświatowej, opiekuńczej i wychowawczej,
e)w szczególnych przypadkach po dostarczeniu dokumentacji kuratorsko-sądowej.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. SProcedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
1. Rodzice (opiekun prawny) składa wniosek o wydanie opinii:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach specjalistycznych,
c)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii przedszkola.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. Sprawy nie ujęte w procedurze reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18. 09. 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dn. 30. 09.2008r).
====================================================================================
Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
1. Rodzice (opiekun prawny) składają wniosek o wydanie orzeczenia:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach,
c)po dostarczeniu dokumentacji medycznej uzasadniającej rodzaj wydawanego orzeczenia o kształceniu specjalnym,
d)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii placówki oświatowej, opiekuńczej i wychowawczej,
e)w szczególnych przypadkach po dostarczeniu dokumentacji kuratorsko-sądowej.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. SProcedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
1. Rodzice (opiekun prawny) składa wniosek o wydanie opinii:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach specjalistycznych,
c)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii przedszkola.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. Sprawy nie ujęte w procedurze reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18. 09. 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dn. 30. 09.2008r).
====================================================================================
Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
1. Rodzice (opiekun prawny) składają wniosek o wydanie orzeczenia:
a)po przeprowadzeniu rozpoznania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego w Poradni,
b)po ewentualnym dostarczeniu dokumentacji z badań psychologicznych, pedagogicznych przeprowadzonych w innych, uprawnionych do tego placówkach,
c)po dostarczeniu dokumentacji medycznej uzasadniającej rodzaj wydawanego orzeczenia o kształceniu specjalnym,
d)w uzasadnionych przypadkach po dostarczeniu opinii placówki oświatowej, opiekuńczej i wychowawczej,
e)w szczególnych przypadkach po dostarczeniu dokumentacji kuratorsko-sądowej.
2. Członek zespołu orzekającego przyjmujący wniosek wydaje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia po przeprowadzeniu analizy formalnej zgromadzonej dokumentacji.
3. Za przebieg procedury oraz opracowanie orzeczenia odpowiada psycholog wchodzący w skład zespołu orzekającego.
4. S