wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Dni i godziny pracy jednostki:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna -
Poniedziałek - Piątek
od 8.00 - 18.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej
Psycholog
Pedagog
Logopeda
Administracja